zp
Rozhodnost pro ideál

Královna Mečů  Jako figura:
  Sebevědomá, silná, vnímavá osoba, muž nebo žena spravedlivé povahy s potřebou jednat. Zásadová a nápaditá, často umělecky nadaná a bystrá.

  Jako osoba:
  Hnědooká bruneta nebo zrzka, zralá žena spíše hubené postavy.

  Obecný:
  Zvláštní doba, kdy se děje mnoho věcí a člověk nemá kam uhnout. V tomto období je třeba sáhnout k takovým způsobům, jichž člověk běžně nepoužívá. Ale cokoliv je uskutečněno s odvahou, dopadne dobře. Často se jedná o nutnost obrany.