zp
Slunce

XIX.  Základní význam:
  Úspěch a zisk v libovolném smyslu. Dosažení kýženého cíle, potvrzení domněnek. Radost. Dostatek sil pro dosažení cílů. Možné varování před chybnou cestou a před zbytečnou potřebou něco si dokázat.

  Krátce:
  Sláva.

  Další významy:
  Zisky, úspěchy a sláva. Ty mohou vést k duchovnímu rozkvětu anebo k navýšení sobectví, záleží na povaze člověka. Nemocným přináší vyřešení jejich potíží – pozor!!! karta může mít význam uzdravení i smrti.

  Nápady, které budou mít úspěch nebo přinesou peníze. Dosažení cílů v materiálním i duchovním světě. Projevení skrytých skutečností. Nečekaná novinka, dobrá nebo špatná. Odtažitým a pyšným osobám tato karta přinese ještě hlubší nevědomost.  K zamyšlení nebo meditaci:
  Na každého slunce svítí – jsi sluncem?