zp
Vášeň

Princezna nebo Páže Holí  Jako figura:
  Osoba plná vášně, muž nebo žena, nechávající se unést situací, aniž by tím trpěla. Výrazná osobnost se silnou potřebou prožitku, zároveň ale osoba obětavá a schopná nasazení.
  Energické sebevědomé zdravé dítě, nepoddajné a s vlastním názorem na věc.

  Jako osoba:
  Černovlasá černooká mladá žena nebo dítě, pokoušející, nezávislá a nepodmanitelná.

  Obecný:
  Situace, ve které je potřeba sebekontroly. Velké pracovní nasazení, krátké období, kdy je třeba vydat ze sebe vše. Umění hovořit a jednat a podřizovat věci i lidi svým cílům, aniž by tím byli poškozeni.

  Krátce:
  Sebevláda.