zp
Rovnost možností

Princ Mečů  Jako figura:
  Intelektuál, idealista, muž nebo žena, nepoužitelný v praktických záležitostech. Neumí se rozhodnout.

  Jako osoba:
  Mladý hnědooký štíhlý brunet nebo zrzek.

  Obecný:
  Situace, v níž se nelze rozhodnout, protože v daném okamžiku se všechny možnosti jeví jako stejně správné. Neschopnost něco posoudit z vnitřních příčin – třeba proto, že člověk nemá vybudován k věcem o nichž má rozhodovat vztah. Stav mysli bez hodnotového systému.

  Krátce:
  Vědomé vybírání možnosti.