zp
Milenci

VI.  Základní význam:
  Rozhodnutí mezi dvěma úhly pohledu, příklon k opravdovosti a k hlasu srdce. Intuitivní, zcela rozumu odporující rozhodnutí.

  Krátce:
  Inspirace.

  Další významy:
  Uklidnění. Stav, kdy nevnímáte vnější podněty. Rozhodnutí usnadněné tím, že jednáte dle své pravdy, dle svého srdce. Zaberte se do sebe, najdete odpověď na každou otázku.

  Setkání se zajímavou osobou, přátelství, zamilovanost. Odevzdávání sebe sama jiné osobě. Sňatek, závazek ke druhé osobě, závislost na jiné osobě.  K zamyšlení nebo meditaci:
  Tichá slova tvého srdce tě vedou správným směrem.