Zuzana Antares | Česká tarotová škola

Crowley tarotZměna

Dvojka Disků  Základní význam:
  Stálý pohyb je základní podmínkou pro běh událostí. Nic se nesmí zastavit, vše živé je v pohybu. Přeměna energií jedné v druhou. Změna umožňuje vývoj, vývoj znamená život.

  V práci a hmotných cílech:
  Průměrné období v pracovních otázkách. Na jednu stranu se práce daří, kontakt s druhými je bohatý a příjemný, na druhou stranu je výsledek ještě daleko a s ním i ocenění za práci.
  Dobrá doba pro investice, pro plánování budoucnosti, velmi mnoho lze domluvit – ale takřka nic udělat. Velmi často provází tuto kartu nedostatek peněz, ale právě její příjemný podtext říká, že se i toto časem na dobré obrátí.

  Ve vztazích:
  Karta má neutrální význam, který lze nejlépe charakterizovat jako stálý vývoj. Pro každého to ale bude znamenat něco jiného. Do manželství přináší rozvinutí již začaté a tazateli známé situace. V rodině často přináší výsledky, zvláště je-li podstatou vaší otázky nějaký déletrvající problém, ovšem výsledky pozvolna se objevující. Ptáte-li se na výsledek sporů, není touto kartou řečeno, kdo spor vyhraje – ale to, že skončí.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Klid v pohybu. Pokud jste prožívali mrtvé období, je tato karta známkou toho, že se věci daly do chodu. Jinak jde o příznivé konstatovaní, že vše je v pořádku a stačí jen udržovat tempo. Vnější okolnosti vám přejí. V duchovním vývoji může karta přinést veselé až euforické období.

Reklama:

Roman (c)2000 Další karta